menu ikon
Ana Sayfa Başkanın Mesajı Hakkımızda Sık Sorulan Sorular Kurban Kampanyası İletişim twitter ikonTwitter instagram ikonInstagram

Hakkımızda

İstanbul vakfı, 1990 yılında Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet ve görev alanına giren konularda, adı geçen belediyeleri ve öteki ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek, bu belediye kurum ve kuruluşların hizmet, faaliyet ve çalışmalarına katkıda bulunmak; bu çerçevede İstanbul'un ve İstanbulluların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak üzere kurulmuştur.

Çalışmalarını sürdürürken, farklılıklarımızın toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek, 16 milyonluk şehirde eşitlik bilinciyle, şeffaf, adaletli, hesap verebilir, net ve anlaşılabilir olmayı ilke edinmiştir.

Önceliği eğitim olan ve bu düşünceyle başarılı, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burslar vermek, kreş, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri, kütüphaneler inşa ederek eğitim sistemine destek sağlamayı amaç edinen İstanbul Vakfının faaliyet alanına;

a) Vakıf amacı ile ilgili konularda, araştırma ve incelemeler yapmak; bu araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını yayınlamak ve her çeşit vasıta ile halka duyurmak,

b) Vakıf amacıyla ilgili alan ve konularda tesisler kurmak, sergiler ve gösteriler düzenlemek, konferanslar, paneller, benzeri etkinlikler, ulusal ve uluslararası her türlü sanat etkinlikleri düzenlemek,

c) Vakfın amacı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemek, bu konularla ilgilenen kişi ve kuruluşların çalışmalarını desteklemek ve özendirici nitelikte yardımlar sağlamak,

d) Yasal koşullara uymak kaydıyla, aynı yönde hizmet veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışma programlarına katılmak, süreli veya sürekli ortak çalışma birimleri oluşturmak,

e) Vakfın amacına dahil alan ve konularda yapılacak her türlü çalışma ve faaliyet için fonlar oluşturmak ve vakıf gelirleriyle bu fonlardaki birikimi, belirlenen amaçlardaki çalışma ve faaliyetler için harcamak,

f) Amacıyla ilgili faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için, yasal koşullara uygun olmak kaydıyla, işletmeler kurmak ve bunları işletmek,

g) Vakıf gelirlerini arttırmak için her türlü faaliyette bulunmak,

Vakıf yukarıda söz edilen konular dışında, amacını gerçekleştirmek için gerekli ve uygun gördüğü takdirde bu konuların benzeri olan çalışma ve faaliyetlerde de bulunur.

Yaptığı çalışmalarda, yürütülen her projeye destek veren/destek alan herkesle bir arada hareket ederek; projelerin sürdürülebilirliğini ve sahiplenilmesini sağlayarak farkındalık yaratır.