Biz Kimiz ?

İstanbul Vakfı, 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmet ve görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşları desteklemek, hizmet, faaliyet ve çalışmalarına katkıda bulunmak ve aynı zamanda İstanbul’un ve İstanbulluların ortak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak amacıyla kurulmuştur.

Farklılıklarımızın toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek çalışmalarını sürdüren İstanbul Vakfı, 16 milyonluk şehirde eşitlik bilinciyle, şeffaf, adaletli, hesap verebilir, net ve anlaşılabilir olmayı ilke edinmiştir.

Vakfın amacı, eğitim, girişimcilik(kadın girişimciler), ekosistem, melek yatırımcı ağları, teknoloji odaklı büyüme ve gelişme, yenilikçilik ve yaratıcılık gibi konularda farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek ulusal ve uluslararası ölçekte yenilikçi stratejiler ve projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Böylelikle katma değer ve farkındalık yaratılarak Türkiye’nin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek verilmesi hedeflenmektedir.

Misyon & Vizyon

 • Misyon

  İstanbul Vakfı’nın misyonu İstanbulluların yaşamlarının güçlendiren çalışmaların içerisinde yer alarak her anlamda nitelikli, bilgili ve donanımlı insanlar geliştirmek ve onları milli ve manevi değerler doğrultusunda korumak ve kollamaktır.

 • Vizyon

  İstanbul Vakfı’nın vizyonu İstanbulluları eğitim, doğal afet, yoksulluk, ayrımcılık ve eşitsizlikten korumak adına çeşitli çalışmaların içerisinde yer alarak İstanbulluların ihtiyaçlarını belirlemek, tespit edilen ihtiyaçları karşılamak için finansman sağlamak ve çeşitli alanlarda fonksiyonel kampanyalar yaratmaktır.

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Vakfının faaliyet alanları;

 1. Vakıf amacı ile ilgili konularda, araştırma ve incelemeler yaparak bu araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını şeffaf bir şekilde halka duyurmak,
 2. Vakıf amacıyla ilgili alan ve konularda tesisler kurmak, sergiler ve gösteriler düzenlemek, konferanslar, paneller, ulusal ve uluslararası her türlü sanat etkinlikleri organize etmek,
 3. Vakfın amacı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, bu konularla ilgilenen kişi ve kuruluşların çalışmalarını desteklemek ve teşvik edici nitelikte yardımlar sağlamak,
 4. Yasal koşullara uymak kaydıyla aynı yönde hizmet veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışma programları düzenlemek, süreli veya sürekli ortak çalışma birimleri oluşturmak,
 5. Vakfın amacına dahil alanlarda ve konularda yapılacak her türlü çalışma ve faaliyet için fon oluşturmak ve vakıf gelirleriyle bu fondaki birikimi belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma ve faaliyetler için harcamak,
 6. Amacıyla ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için yasal koşullara uygun olmak kaydıyla işletmeler kurmak ve işletilmesini sağlamak,
 7. Vakıf gelirlerini arttırmak için nitelikli faaliyetlerin içerisinde yer almak,

İstanbul Vakfı yukarıda söz edilen konular dışında amacını gerçekleştirmek için uygun gördüğü takdirde bu konuların benzeri olan çalışma ve faaliyetlerin içerisinde yer alır.

Yaptığı çalışmalarda yürütülen her projeye destek veren ve destek alan herkesle bir arada hareket ederek projelerin sürdürülebilirliğini ve sahiplenilmesini sağlar.

Vakıf İlkeleri & Stratejiler

Vakfın İlkeleri

 1. Yaratıcı endüstrilerin gelişmesine hizmet edecek her türlü ulusal ve uluslararası sosyal, sanatsal, kültürel, çevresel ve ekonomik projeler geliştirmek, uygulamak ve sürdürülebilir kılmak,
 2. Kültürel ve ticari değere sahip yaratıcı endüstrileri bir araya getiren, disiplinler arası iş birliğini teşvik eden ve geliştiren bir kurum olmak,
 3. Yaratıcılığın ve girişimciliğin, sosyoekonomik bir değer haline gelmesi için kişi ve kuruluşların küresel pazarlardaki rekabet edebilirliğini artırıcı çalışmalar yürütmek,
 4. Sorgulayıcı, yaratıcı ve yenilikçi bireylerin yetiştirilmesi için eğitim sistemini ülke ve dünya çapında profesyonel, kaliteli ve nitelikli çalışmalarla desteklemektir.